Základná škola s materskou školou Ružindol Telefón: 033/5549 402
E-mail: skolaruzindol@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Ivan Kovačocy

Ružindol 3
91961 Ružindol

Mesto/obec
Ružindol