Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 01.12.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Ružindol